Poolen in De Krooshof

oktober 30, 2015 | Posted by dekrooshof in

Evenementgegevens


Sinds 16 juni 2015 heeft De Krooshof een officiële 8-foot pooltafel in Huis & Haard staan.

Poolen voor € 5,- per uur doe je in De Krooshof

Poolen voor € 5,- per uur doe je in De Krooshof in Zijderveld.

De Krooshof – Huisregels pooltafel

1. Het poolbiljart is beschikbaar voor alle personen die 15 jaar of ouder zijn. Onder de 15 jaar mag er gespeeld worden, mits er een begeleider aanwezig is die 18 jaar of ouder is.

2. Het is ten strengste verboden om de tafel te verplaatsen, op te tillen of te verschuiven. Tevens is het verboden om op enige wijze op de pooltafel te zitten, te liggen, te staan of de tafel een andere bestemming te geven dan de functie van pooltafel.

3. De ballen, keus, triangels en krijtjes kunnen bij de bar afgehaald worden.
Wanneer er tijdens het spelen iets kapot gaat en/of beschadigd raakt dient dit direct te worden gemeld bij een medewerk(st)er van De Krooshof.
Gebruikers zijn ten alle tijden als persoon of groep aansprakelijk voor alle al dan niet opzettelijk toegebrachte schade.

4. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

5. Er geldt een maximale speeltijd van 30 minuten zodra er één of meerdere wachtende zijn.

6. Het gebruik van de pooltafel en toebehoren kost € 5,- per uur. Het afrekenen geschiedt per kwartier en de speeltijd wordt naar boven afgerond. Voorbeeld: 0-15 minuten = 1 kwartier. 16-30 minuten = 2 kwartier etc.

7. De opbrengsten van het poolen zijn voor onderhoud en vervanging van de pooltafel en de bijbehorende accessoires.

8. Het is toegestaan om een eigen keu te gebruiken, mits deze niet beschadigd is en daardoor schade kan veroorzaken aan de pooltafel.

9. De medewerk(st)ers van De Krooshof zijn ten alle tijden bevoegd om het poolen te onderbreken en/of te beëindigen. Tevens zijn zij bevoegd om personen het spelen te ontzeggen zodra daar aanleiding voor is.

10. Door het in ontvangst nemen van de ballen, keus, triangels en krijtjes gaat men akkoord met deze huisregels.

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder van De Krooshof.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.